De Provincie Overijssel heeft Kampen Partners een bijdrage toegekend voor het uitvoeren van een verkenning, samen met Zwolle, waarin we zoeken op welke wijze Kampen en Zwolle hartelijke, inclusieve steden kunnen zijn waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen.

We betrekken in de verkenning allerlei partijen uit Kampen en Zwolle, zoals ondernemers, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, gemeenten en inwoners;

Om het gesprek met alle betrokkenen aan te gaan hebben we al diverse activiteiten, zoals een bewustwordingscampagne, gespreksbijeenkomsten en activiteiten met ondernemers, de culturele sector en scholen georganiseerd;

We pakken concreet drempels voor inclusiviteit aan in Zwolle en Kampen door input op te halen van ervaringsdeskundigen en verbetermaatregelen door te voeren in de (binnen)steden. We richten ons daarbij op zowel fysieke als mentale en sociale drempels;

We bundelen de resultaten van de verkenning en delen de opgedane lessen en inzichten in bijeenkomsten en op www.kampenallinclusive.nl

De rapportage wordt naar verwachting medio februari 2022 opgeleverd.

Meer informatie: r.tameling@kampenpartners.nl / 06-17453490

Privacy statement - Algemene voorwaarden

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media