Visitkampen>

Kampen toegankelijk!

MKB Toegankelijke Route Kampen All Inclusive

Het programma MKB Toegankelijk stimuleert ondernemers om toegankelijk te ondernemen. Vanuit het programma is het project de ‘MKB Toegankelijke Route’ gestart. Tijdens deze route worden winkelgebieden (22) in verschillende gemeenten in Nederland getoetst op toegankelijkheid. Kampen is één van de deelnemende steden. Ook de openbare ruimte van deze winkelgebieden wordt meegenomen. Deelnemende winkeliers en horecaondernemers ontvangen een persoonlijk advies van een toegankelijkheidsinspecteur op het behalen van een erkend basisniveau van toegankelijkheid. Uiteindelijk werkt het project toe naar een compleet en landelijk overzicht van toegankelijke bedrijven. Dit overzicht is terug te vinden op www.mkbtoegankelijkeroute.nl. Want iedereen moet kunnen meedoen en ongehinderd een dagje eropuit kunnen! Het programma MKB Toegankelijk is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt ondersteund door het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap dat Nederland in 2016 getekend heeft. Samenwerkingspartners zijn: het Ministerie van VWS, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Iedereen namens de Alliantie VN-Verdrag, aangesloten brancheorganisaties en Ongehinderd. Ongehinderd is de partij die namens VNO-NCW en MKB-Nederland de toetsing van de ondernemingen voor haar rekening neemt. Het uitgangspunt vanuit het programma MKB Toegankelijk is ‘toegankelijkheid’ onder de aandacht brengen en ondernemers te activeren toegankelijk te ondernemen. In Kampen zijn de belangrijkste samenwerkingspartners de BOK (Binnenstadsondernemers Kampen), Kampen Partners en de Provincie Overijssel – Stadsbeweging. Wil je meer informatie over de toetsing van de binnenstad van Kampen, neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Verheij, procesmanager van Ongehinderd (uitvoerend partner) via 06-23560752 of via mkbtoegankelijk@ongehinderd.nl. Via dit mailadres kunnen binnenstadsondernemers zich ook aanmelden voor de gratis scan....
Lees verder!
Visitkampen>

Meer coördinatie, meer budget, meer samenwerken

Aanbevelingen voor Kampen All Inclusive en Zwolle Genereuze Stad

Buro Zeggingskracht heeft in opdracht van Kampen Partners en met steun van de Provincie Overijssel een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om meer te doen met inclusie in Kampen en in Zwolle. Op basis van een aantal interviews met betrokkenen leverde dit de volgende conclusies en aanbevelingen op: Dat inclusie een zaak is voor iedereen, betekent niet dat het inclusieproces geen coördinatie nodig heeft. In Zwolle is hiervoor een betaald medewerker structureel beschikbaar, in Kampen niet. Advies: investeer in coördinatie. Met coördinatie is er meer resultaat en een grotere positieve maatschappelijke en economische impact te maken. Inclusie is een veelomvattend begrip dat vanuit verschillende kanten benaderd kan worden. Die breedte biedt de samenleving en de gemeenten kansen voor een integrale kijk en aanpak. Maar kan ook zorgen voor gebrek aan focus en verwarring (o.a. over rollen en taken). Het is belangrijk te benoemen welke benadering er gekozen wordt op welk moment. Hierin kan het helpen om het inclusieproces te coördineren én ondersteuning te bieden hierin aan betrokken partijen. De beschikbare (financiële) middelen zijn zowel in Zwolle als in Kampen beperkt, zowel in doorlooptijd als in omvang. En de impact daardoor ook. Meer structurele investeringen leveren naar verwachting dan ook meer rendement op. Zowel in Zwolle als in Kampen is er behoefte aan meer regionale samenwerking, uitwisseling van kennis en gezamenlijke projecten. Door gebrek aan capaciteit wordt hieraan in de praktijk (te) weinig invulling aan gegeven. Niet alleen de betrokken partijen in Kampen en Zwolle hebben baat bij het leren van de succesfactoren en faalfactoren van beide aanpakken en bij de bundeling van krachten en expertise. Gemeenten en belangengroepen binnen heel Overijssel hebben daar baat bij om hun eigen aanpak te bepalen. Daarom adviseren we om niet alleen het proces nader te monitoren, maar ook een stap te zetten naar een regionaal of provinciaal platform/netwerk. Verkenning Programma Kampen All Inclusive meets Genereuze Stad Zwolle gepubliceerd Aanbevelingen voor meer structureel effect Het jaar 2021 wilden we als samenwerkende partijen een boost geven aan Zwolle en Kampen als inclusieve steden. Ofwel steden waar iedereen deel van uit kan maken en wordt gewaardeerd ongeacht verschillen tussen mensen. Wij organiseerden activiteiten die Zwollenaren en Kampenaren bewust maken van het belang om open te staan voor elkaar en elkaars verschillen, We organiseerden ontmoetingen en andere activiteiten die het naar elkaar omzien versterken, We namen zoveel mogelijk barrières weg voor mensen die wat extra’s nodig hebben om gelijkwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, wonen, werken en recreëren in onze steden.   Kampen en Zwolle werken ook in 2022 en daarna beide aan een inclusieve hartelijke samenleving. Kampen en Zwolle hebben een eigen aanpak in het vorm geven aan een inclusieve samenleving en willen daarin graag van elkaar leren. Daarom hebben we met financiële steun van de Provincie Overijssel onderzoek laten doen naar de mogelijkheden. Wat wilden we onderzoeken/weten? Wat is het startpunt voor het project in Zwolle en aanpak in Kampen? Wat is het verschil van aanpak tussen Kampen en Zwolle? Wat is draagvlak in Kampen en Zwolle? Wat zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in een notendop? Het inclusieproces heeft coördinatie nodig. Inclusie is een veelomvattend begrip, dat biedt kansen voor een integrale kijk en aanpak. Maar ook gebrek aan focus en verwarring. Meer structurele investeringen leveren meer rendement op dan nu. Er is behoefte aan meer regionale samenwerking. Organiseer een regionaal of provinciaal platform/netwerk.   Verder lezen? Download het volledige onderzoek inclusief de conclusies en aanbevelingen Verslag 'Verkenning Programma Kampen All Inclusive meets Genereuze Stad Zwolle' Met deze uitkomsten gaan Kampen Partners en andere partijen de komende tijd aan de slag. Meer weten? Bel of mail Roeland Tameling via 06-17453490 / r.tameling@kampenpartners.nl...
Lees verder!

Privacy statement - Algemene voorwaarden

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media