Visitkampen>

Editie mei 2021

Kampen All Inclusive update

Onder meer door de coronamaatregelen zijn verschillende activiteiten uitgesteld, maar achter de schermen zijn we stevig doorgegaan: - We gaan dit najaar en in 2022 toegankelijkheidsscans uitvoeren- We organiseren de verkiezing van de hartelijkste ondernemer van Kampen- Met steun van de Provincie Overijssel verkennen we mogelijkheden voor verdere fondsenwerving- En nog veel meer... Ontmoetingsfestival: 25 mei infoavond Als formele markering van dit programma organiseren we in oktober het Ontmoetingsfestival Kampen. Daarover vertellen we je graag binnenkort meer, op 25 mei is hierover ook een online informatiebijeenkomst gepland. Ben je ook van de partij? We starten om 19.30 uur, aanmelden kan via info@ontmoetingsfestivalkampen.nl.En het goede nieuws is, dat je voor activiteiten die in dit kader worden uitgevoerd straks waarschijnlijk ook subsidie kunt aanvragen in het kader van het Heropeningsplan Kampen, zie https://www.destentor.nl/kampen/kampen-maakt-plan-voor-reuring-in-de-stad-na-de-lockdown~ae13aad6/. Hierover hopen we jullie de 25e meer te kunnen vertellen. Hartelijke Hanzestad: vanaf 7 juni gratis Hospitality ChallengeDaarnaast nodigen we jullie, je collega’s en andere geïnteresseerden uit om mee te doen aan de Hospitality Challenge die we organiseren om Kampen nog hartelijker te maken. We starten op 7 juni met een online workshop die gevolgd wordt door een maand lang leuke en inspirerende opdrachten in je mailbox. Doen jullie mee? Kijk voor meer informatie op https://bedrijveninkampen.nl/nieuws/4846-uitnodiging-kick-off-hospitality-challenge-op-7-juni-2021.htmlOf meld je direct aan via https://www.toerismevan.nl/hanze-hospitality-challenge/...
Lees verder!
Visitkampen>

Voor een gastvrije en toegankelijke stad

Mystery visits aan openbaar toegankelijke gebouwen

Bezoekers worden in de zomer van 2021 op een leuke manier uitgedaagd feedback te geven op de toegankelijkheid en gastvrijheid van deelnemende bedrijven en instellingen in de binnenstad van Kampen. Die feedback levert verbetersuggesties op waarmee de stad nog hartelijker kan worden. Zo combineren we het nuttige (feedback!) met het aangename (een leuke ervaring voor binnenstadsbezoekers – inspelen op trend ‘van beleving naar betekenis’).Aanmelden als mystery visitor kan via www.mysteryvisitorsaanmelden.nl Aanmelden als binnenstadsondernemer kan via administratie@kampenpartners.nlOnze ambitie: 100 mystery visitors bezoeken 50 ondernemingen en delen hun bevindingen. Die presenteren we aan alle gasten bij een slotbijeenkomst tijdens het Ontmoetingsfestival Kampen in het weekend van 9 oktober.Voor alle vrijetijdsondernemingen en de winkels en horeca in de binnenstad van Kampen in het bijzonder geldt natuurlijk dat ze gastvrij zijn en toegankelijk. Maar ervaren hun bezoekers dit ook allemaal zo? We nemen de proef op de som en nodigen van juli tot en met september 2021 (met als slotmoment het Ontmoetingsfestival) anonieme consumenten als mystery visitors uit. Mystery visits vormen namelijk een ideaal instrument om te meten of een deelnemende ondernemer wel de gastvrijheid levert die men denkt te leveren. Aan dit projectonderdeel kunnen vrijetijdsondernemers geheel op vrijwillige basis meedoen. Hun investering bestaat alleen uit het beschikbaar stellen van de rapportages voor een anoniem benchmark rapport. Per ondernemer bezoeken minstens twee consumenten afzonderlijk de onderneming, iedere deelnemer krijgt dus twee individuele rapporten over het eigen bedrijf.Tijdens het bezoek zal de mystery visitor het bedrijf op diverse kwaliteitsaspecten beoordelen en rapportcijfers toekennen, zodat het goed mogelijk is rapportages met elkaar te vergelijken. Na afloop van het Ontmoetingsfestival krijgt iedere deelnemende ondernemer een uitgebreide en gedetailleerde analyse van het bezoek middels een standaard ingevuld rapportageformulier. De deelnemer kan op een begrijpelijke manier teruglezen hoe het bezoek is verlopen en hoe de mystery visitors het bezoek hebben ervaren. Het feedback rapport bevat verbetersuggesties en complimenten. De ‘mystery visitors’ worden uitgedaagd om één tot drie (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) vrijetijdsondernemingen te bezoeken en hiervan verslag te doen volgens een bondige standaard rapportage opzet. Nadat alle feedback rapportages van het festival zijn verzameld, organiseert Kampen Partners tijdens het Ontmoetingsfestival Kampen een informele bijeenkomst voor alle mystery visitors, inclusief catering (bijvoorbeeld een lopend buffet) op een aansprekende locatie. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de verzamelde feedback rapportages op hoofdlijnen gepresenteerd, worden ‘best practises’ verzameld, worden de bezoekers bedankt voor hun inzet en worden ze uitgenodigd ook een volgende keer weer mee te doen aan het project. Daarnaast is er voor de individuele vrijetijdsondernemers de mogelijkheid om indien gewenst hun consumentenfeedback te bespreken met de binnenstadsmanager. Daarbij wordt tevens ingegaan op mogelijke aanpassingen die de ondernemer ten behoeve van het gastvrijheidsniveau kan doorvoeren. Alle ondernemers die werk hebben gemaakt van inclusie krijgen een hartelijkheids-sticker “Iedereen doet mee”.Meer info: Roeland Tameling, r.tameling@kampenpartners.nl / 06-17453490...
Lees verder!

Privacy statement - Algemene voorwaarden

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media